نهال شکسته


طبقه موضوع :
داستان‌هاي عبرت‌آموز  
نویسنده : بر اساس كتاب جوان و قانون (داستان‌هاي واقعي از پرونده‌هاي قضايي)    

برگرفته از كتاب جوان و قانون (ويژه دختران)

معاونت برنامه ريزي و توسعه قضايي دادگستري كل استان قم

اوایل سال جاری دختر جوانی به نام پروانه طی شکایتی به پلیس اعلام کرد سه مرد جوان با وعده پیدا کردن شغل از او کلاهبرداری کردند.

 پروانه گفت: در روزنامه یک آگهی دیدم که در آن نوشته بود جویندگان کار میتوانند به آدرسی که در آگهی است مراجعه کنند تا آنها را مشغول به کار کنند. من که چندین دوره آموزش کامپیوتر و زبان انگلیسی را گذرانده و تا آن لحظه شغلی پیدا نکرده بودم تصمیم گرفتم به این بنگاه کاریابی بروم. وقتی به آنجا رفتم به من گفتند باید مبلغ 200 هزار تومان پول و مدارک خود از جمله شناسنامه و... را به آنها بدهم تا برایم کار پیدا کنند. با این که تهیه این پول برایم سخت بود اما هر طور شد آن را تهیه کردم و به حساب بنگاه کاریابی ریختم. مطابق قرار باید تا یک ماه بعد برای من کار پیدا میکردند اما این اتفاق نیفتاد.

مدتی گذشت و من برای پس گرفتن پولم به آنها مراجعه کردم و گفتم دیگر نمیخواهم برایم کار پیدا کنند اما یکی از دستاندرکاران حرفی به من زد که باعث شد تا دست نگه دارم و پشیمان شوم.

 پروانه گفت: یکی از افرادی که مؤسس بنگاه بود به من گفت دلباخته‌ام شده است و نمیتواند اجازه دهد من به این راحتی بروم. به من گفت حتی اگر کاری هم برایم پیدا نشود با من ازدواج خواهد کرد. من به امید آن که آینده خوبی در انتظارم است دیگر موضوع را پیگیری نکردم تا این که رابطه ما از یک تلفن بیشتر شد به طوری که بعضی از روزها به من زنگ میزد و من به دفتر او میرفتم و ساعتی در دفتر او با هم تنها بودیم. البته من در این مدت دخترانی را میدیدم که به آنجا مراجعه میکردند.

 تا این که چند روزی از او خبری نشد یک روز به بهانه دیدن او به بنگاه رفتم دیدم بنگاه بسته است، از دفترهای اطراف سوال کردم گفتند چند روزی است جمع کردند و رفته‌اند و ما هم خبری از آنها نداریم.

مدتی صبر کردم که شاید از او خبری شود و نهایت به پلیس شکایت کردم که در آن زمان متوجه شدم که مرد جوان دختران دیگری را هم با این وعده اغفال کرده است.

چه صحبتی برای دختران جویای کار دارید؟

به راحتی به دیگران اعتماد نکنند و در مورد این مراکز از اداره کار و یا ادارات و سازمانهایی که مربوط به ثبت این مراکز هستند پرسش نمایند و تا اطلاعات کاملی نیافتهاند به این مراکز مراجعه نکنند چه بسا این مراکز هدفشان اغفال زنان و دختران و سوء استفاده مالی و جسمیاز آنان است.

(اقتباس از روزنامه جام جم، تپش)