استرس زیاد دلیل پرش های ناگهانی چشم

ایرنا: متخصص چشم پزشكی و استاد دانشگاه علوم پزشكی تهران گفت: پرش های ناگهانی چشم ناشی از استرس زیاد، كار سنگین و كم خوابی است.

'محمدرضا منصوری' روز جمعه خاطرنشان كرد: پرش های ناگهانی چشم، بیماری خاص چشمی نیست بلكه تحریكات عصبی است كه به چشم منتقل می شود.

وی ادامه داد: پرش های ناگهانی چشم هیچ تاثیری در دید و بینایی ندارد و ایجاد درد هم نمی كند.

منصوری گفت: در پرش ناگهانی چشم، فرد در پلك های خود احساس نبض دار شدن و حركت می كند و معمولا خودبخود و با رفع استرس و آرامش روحی بهبود می یابد.

منبع: عصر ايران 2