جوانان و گرایش به روابط جنسی
امروزه تقابل بين فرهنگ سنتي و خارجي ايجاد شده به طوري كه فرهنگ خارجي غلبه پيدا كرده است و يك‌سري قواعد بازي به‌وجود آورده كه در اين قواعد قبحي كه نسبت به روابط نامشروع وجود داشت از بين رفته و موجب شده افراد ابايي از رابطه نامشروع نداشته باشند.

متاسفانه در شرايط امروز روابط نامشروع دختر و پسر در بين اقشار جامعه بيشتر شده و حساسيت خانواده‌ها نسبت به آن تحليل رفته است.

يك قاضي دادگاه تجديد نظر استان چهارمحال و بختياري گفت: متاسفانه در شرايط امروز روابط نامشروع دختر و پسر در بين اقشار جامعه بيشتر شده و حساسيت خانواده‌ها نسبت به آن تحليل رفته است.

قاضي وطن‌خواهان در ميزگرد تجاوز به عنف در دانشگاه شهركرد، دسترسي به ماهواره‌ها را در روابط نامشروع دختر و پسر بسيار تاثيرگذار دانست و تصريح كرد:

 امروزه تقابل بين فرهنگ سنتي و خارجي ايجاد شده به طوري كه فرهنگ خارجي غلبه پيدا كرده است و يك‌سري قواعد بازي به‌وجود آورده كه در اين قواعد قبحي كه نسبت به روابط نامشروع وجود داشت از بين رفته و موجب شده افراد ابايي از رابطه نامشروع نداشته باشند.

وي ادامه داد: در گذشته اگر رابطه‌اي وجود داشت ديگران خيلي دير از آن مطلع مي‌شدند اما امروزه به سرعت اطلاعات پخش مي‌شود.

اين قاضي دادگستري تنوع‌طلبي را از ديگر دلايل روابط نامشروع دانست و افزود: در گذشته مرد داراي تنوع‌طلبي جنسي بود ولي زن نه اما امروزه آن قوانين تحليل رفته و مشاهده مي‌شود كه مردان و زنان به دنبال تنوع جنسي هستند.

وطن‌خواهان با بيان اينكه سنگ بناي پرونده‌هايي با موضوع تجاوزات جنسي، ارتباط نامتعارف و مشروع است، اظهار كرد: طي سه سال گذشته از 500 پرونده تشكيل شده در استان تنها دو پرونده زناي به عنف بوده است و بقيه بر اثر روابط نامتعارف و نا مشروع بوده است.

وي خاطرنشان كرد: در پرونده‌هاي قضايي و موضوعات تجاوز جنسي با يك‌سري از چالش‌ها مواجهيم كه نقض قوانين يكي از اين موارد است و سياست قانونگذار ما در اين موارد ناكافي است.
اين قاضي دادگستري بزرگ‌ترين نقص سياست كيفري را ناكارآمدي مجازات‌ها دانست و يادآور شد: پيچيدگي پرونده‌هاي تجاوز جنسي از ديگر چالش‌هاي مجازات است زيرا افراد در اين پرونده‌ها صادق نيستند و هر كس از سياست قانونگذار چيزي برداشت مي‌كند كه خروجي‌هاي آن متفاوت است.


منبع: ایسنا