فیس‌بوک یاهو را عصبانی کرد
از سوی دیگر فیس‌بوک مدعی است که یاهو به سرعت این ادعا را رسانه‌ای کرده و به آنها فرصت بررسی را نداده است.

ایتنا - شرکت یاهو شبکه اجتماعی فیس‌بوک را به استفاده از فناوری‌هایش به منظور طراحی سرویس‌های ارسال پیغام، جذب آگهی و ابزارهای امنیتی متهم کرده است.

به گزارش رویترز، شرکت یاهو مدعی است که شبکه اجتماعی فیس‌بوک بدون اجازه این شرکت از فناوری‌هایش برای طراحی سرویس‌های ارسال پیغام، نمایش اخبار و آگهی‌های تبلیغاتی استفاده کرده، و به همین دلیل فیس‌بوک را موظف به پرداخت هزینه کرده است.

این در حالی است که روز گذشته نمایندگان ۲ شرکت برای بررسی حق مالکیت حدود ۲۰ مورد فناوری که فیس‌بوک از آنها بدون اجازه استفاده کرده است وارد گفت‌وگو شدند.

شرکت یاهو اعلام کرده که این شرکت در مقابل سهامداران، کارمندان و کلیه افراد ذینفع مسئول بوده و حقشان را مطالبه خواهد کرد.

از سوی دیگر فیس‌بوک مدعی است که یاهو به سرعت این ادعا را رسانه‌ای کرده و به آنها فرصت بررسی را نداده است.

منبع : عصر ايران 2