زيان 8 ميليارد دلاري HP
اين شركت براي جبران زيان سنگين خود قصد دارد ۲۷ هزار فرصت شغلي خود را كه معادل هشت درصد از كل نيروهاي كاريش در جهان مي‌شود، تا سال ۲۰۱۴ حذف كند.

ايسنا - اين شركت همچون رقيبش، شركت دل به دليل كاهش فروش رايانه‌هاي شخصي در بازارهاي جهان با بحران مواجه شده است.

شركت هيولت پاكارد (HP) از زيان ۸.۸۵ ميليارد دلاري خود در سه ماهه سوم سال جاري ميلادي خبر داد.

بزرگ‌ترين شركت فناوري جهان از لحاظ فروش اعلام كرد كه در سه ماهه سوم ۲۰۱۲ متحمل زياني معادل ۸.۸۵ ميليارد دلار شده است.

اين شركت براي جبران زيان سنگين خود قصد دارد ۲۷ هزار فرصت شغلي خود را كه معادل هشت درصد از كل نيروهاي كاريش در جهان مي‌شود، تا سال ۲۰۱۴ حذف كند.

به گزارش بي.بي.سي، درآمد خالص شركت HP نيز در سه ماهه سوم امسال با كاهش پنج درصدي بالغ بر ۲۹.۷ دلار شد.

اين شركت همچون رقيبش، شركت دل به دليل كاهش فروش رايانه‌هاي شخصي در بازارهاي جهان با بحران مواجه شده است.

عصر ایران 2