حیوانات و پیش بینی زمین لرزه

قدیمی ترین سندی که از رفتار غیرعادی حیوانات قبل از وقوع یک زلزله مهم در دست داریم به یونان 373 سال پیش از میلاد مسیح باز می گردد. گزارش شده است که موشها، راسوها، مارها و هزارپایان روزها قبل از یک زلزله ویرانگر آشیانه‌های خود را به مقصد مکان‌های امن ترک کرده‌اند. شواهد روایی فراوانی در مورد رفتار غیرعادی حیوناتی مانند ماهی ها، پرندگان، خزندگان و حشرات در طول مدتی از چند هفته تا لحظاتی قبل از یک زمین لرزه وجود دارد. لیکن سازوکار این رفتار و الگوهای آن برای ما شناخته شده نیست. این موضوع بیشتر مورد توجه دانشمندان چینی یا ژاپنی بوده است.  

 رفتار حیوانات در چند ثانیه قبل از اینکه انسانها بروز زمین لرزه را احساس کنند توضیح ساده ای دارد. تعداد کمی از انسان ها می‌توانند امواج P کوچکتری را که سریعتر از امواج بزرگتر S به یک مکان می‌رسد، احساس کنند. اما بیشتر حیوانات داری حواس دقیق تر، قادر به احساس امواج P چند ثانیه قبل از رسیدن امواج S هستند. اما احساس یک زمین لرزه چند روز یا چند هفته قبل از بروز آن داستان دیگری است. 

 

 

نظریه جدیدتری حاکی از این است که قبل از بروز زمین لرزه حیوانات خانگی زیادی مفقود می شوند. اما بررسی آماری دیگری آنرا رد می‌کند. 

یک دانشمند بسیار معتبر در سال 2000 مقاله ای به چاپ رسانده و در آن این پرسش را مطرح کرده است: آیا رفتار گریز از زمین لرزه طبق نظریه انتخاب طبیعی در الگوی وراثتی حیوانات خاصی داخل می‌شود؟ تمام حیوانات بطور غریزی از شکارچیان می‌گریزند تا جان خود را حفظ کنند. رفتار هشدار زودهنگام در بسیاری از گونه‌های مهره داران در برابر حوادث مختلف مشاهده شده و ممکن است در برابر رسیدن امواج P نیز بتدریج چنین رفتار غریزی بوجود آمده باشد. اما مشکل این است که هنوز بسیاری از تغییراتی که ممکن است روزها قبل از بروز زمین لرزه رخ دهند (مانند تغییر در سطح آب‌های زیر زمینی، تغییرات میدان مغناطیسی و الکتریکی زمین) برای ما ناشناخته‌اند. 

لیکن این موضوع هنوز شایسته پژوهش و مطالعه ژرفتر است. ابتدا بایستی وقایعی که قبل از بروز زمین لرزه روی می دهد را بدرستی شناخت و سپس رفتار حیوانات در این مواقع را به دقت با رفتار عادی آنان مقایسه کرد تا به الگوهای یکنواخت رسید. تنها در این صورت است که می توان از حیوانات برای پیش بینی زمین لرزه استفاده کرد.

وبلاگ تکنولوژی علوم