زنگ موبایل را با یک سیلی قطع کنید
بر اساس اعلام مایکروسافت، وضعیت‌های متفاوتی وجود دارد که تحت آنها می‌توان به طور سریع و دلخواه و بدون نیاز به استفاده از اقدامات سنتی و معمول، تلفن همراه را کنترل کرد.

مهر - تنبیه بدنی برای قطع کردن صدای موبایلتان! به گوشی محبوبتان یک سیلی بزنید ساکت می‌شود!

مهندسان، فناوری نوینی ارائه کرده اند که به کاربر امکان می دهد با سیلی زدن به صفحه نمایش تلفن همراه، زنگ آن را بی صدا کند.

غول نرم‌افزاری مایکروسافت این ایده را ثبت اختراع کرده است و می‌گوید این نرم‌افزار به زودی راه خود را به ویندور تلفن همراه باز می کند.

مودول کنترل صدا که برپایه ضربه محکم کار می‌کند، در مرکز این تلفن تعبیه می‌شود و منتظر یک ضربه محکم مناسب می‌ماند، این ضربه به تلفن همراه دستور سکوت می‌دهد.

در این روش وقتی تلفن همراه زنگ می‌خورد، شتاب سنج این مودول روشن می‌شود و می‌تواند حرکت ناگهانی را تشخیص دهد.

بر اساس اعلام مایکروسافت، وضعیت‌های متفاوتی وجود دارد که تحت آنها می‌توان به طور سریع و دلخواه و بدون نیاز به استفاده از اقدامات سنتی و معمول، تلفن همراه را کنترل کرد.

مثلا اغلب کاربران فراموش می‌کنند تلفن همراه خود را در وضعیت سکوت یا لرزشی قرار دهند و تلفن در مکان و زمان نامناسبی زنگ می‌خورد.

در این مواقع کاربر می تواند با استفاده از ویژگی جدید "سیلی سکوت" به تلفن همراه، از رنگ خوردن آن در مکان‌های خاص جلوگیری کند و دیگر نیازی به گشتن دنبال دکمه خاموش یا کم کردن صدا نیست.

بر اساس اعلام مایکروسافت می‌توان با سیلی، زنگ تلفن همراه، پخش موسیقی و یا صدای هشدار یا پخش متن صوتی را ساکت کرد.

عصر ایران 2