باید‌ها و نباید‌هایی درباره اتو

مجله ایده آل:  برای نگهداری و مراقبت از اتو، شیوههای مختلفی وجود دارد که رعایت آنها میتواند عمر مفید دستگاه شما را افزایش دهد.

با مطالعه نکات زیر علاوه بر آنکه با شیوه مراقبت از دستگاه اتو آشنا میشوید، میتوانید با علائمی که نشاندهنده زنگخطر برای دستگاه شماست نیز آشنا شوید.

در زمان جابهجا کردن اتو دقت کنید.

کوچکترین ضربه به بدنه این دستگاه کوچک میتواند موجب جابهجایی سیمکشیها و مهرههای داخل آن شود.

برای بستن سیم به دور اتو همیشه صبر کنید تا دستگاه به طور کامل خنک شود.

گرمای اتو ممکن است موجب آسیب دیدن سیمهای دستگاه شود.

اگر به طور اتفاقی روی اتوی شما آب ریخت، پیش از آنکه آن را به برق بزنید از خشک بودن سیمکشی و اجزای داخلی آن مطمئن شوید.

برای پر کردن مخزن آب اتو همیشه تا حد مجاز آن اقدام کنید و هرگز آب بیشتری در مخزن آن نریزید.

 هرگز هنگام اتو کردن، اتو را روی زیپ، قلاب یا سگك لباس و بخشهایی از لبـاس کــه دارای سنگدوزی هستند، نکشید.

این کار موجب خش افتادن و خراشیده شدن کف اتو میشود.

 برای جلوگیری از جمع شدن رسوبات آب در منافذ اتو دست کم، ماهی یک بار مخزن اتو را از مخلوط آب و سرکه پر کنید و چند بار از دکمه اسپری اتو استفاده کنید.

اگر بدنه اتوی شما برق دارد، بایـــد خیلی مراقب باشید زیــرا خطـر برقگــرفتگی برای شما ایجاد میكند، بنابراین خیلـی سریع اتو را از برق بکشــید و آن را به تعمیرکار بسپارید.

 برای تمیز کردن کف اتو در صورتی که جنس آن از فولاد ضد زنگ است از پارچهای که آغشته به آب و صابون است استفاده کرده و سپس آن را خشک کنید.

در صورتی که جنس كف اتوی شما آلومینیومی اســـت از پارچهای آغشته به محلول آب و کربنات دوسود استفاده کنید.

 اگر اتوی شما روشن نمیشود به احتمال زیاد یکی از سیمهای داخلی یا سیم خارجی آن دچار مشکل شده و امکان دارد که سیم از محل اتصال خود خارج شده باشد.

 اگر لامپ قرمز رنگ اتــوی شما روشن میشود اما اتو داغ نمیشود به احتمال زیاد المنت دستگاه شما سوخته است و باید آن را برای تعمیر به تعمیرکار بسپارید.

 اگر با اتصال اتو به پریز برق، فیوز خانه شما قطع میشود، امکان اتصالــی سیمهای داخلی دستگاه و بدنه دستگاه وجود دارد که بسیار خطرناک است اما شاید هم سیمهای مربوط به المنت دچار مشکل شده باشد.

 در صورتی که با پر کردن مخزن اتو، آب از کف دستگاه راه میافتد، این مسئله نشاندهنده آسیب دیدن عایقبندی زیر مخزن اتوست که به دلیل ضربه یا فرسوده شدن واشرهای لاستیکی آن به وجود آمده یا شاید مخزن از جایگاه اصلی خود خارج شده یا ترک خورده است.

اگر در کف اتوی شما منافذی برای خروج بخار آب وجود دارد که به دلیل رسوبات آب دچار گرفتگی و انسداد شده میتوانید با تخلیه آب مخزن اتو، اتو را برگردانید و با کمک قطرهچکان یک تا 2قطره جوهرنمک روی منافذ بریزید.

 

برترینها