میوه هایی برای مقابله با آلودگی هوا
وی افزود: این نوع میوه ها به دلیل دارا بودن آنتی اکسیدان قوی در حد زیادی رادیکال های آزاد و آلاینده ها را از بین می برند.
خرمالو، کدو حلوایی، هویج از جمله میوه هایی هستند که مناسب با آلودگی هوا هستند.

حمیدرضا داد بخش، متخصص داخلی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: سرب موجود در هوای آلوده تاثیرات بسیار مخربی بر دستگاه تنفسی و قلب می گذارد و در شرایط بحران، آلودگی هوا که در شهرهای صنعتی بیشتر رخ می دهد گفته شده علاوه بر مصرف شیر و مرکبات مخصوصا لیمو شیرین و میوه های قرمز و نارنجی زیاد مصرف شود.

وی افزود: این نوع میوه ها به دلیل دارا بودن آنتی اکسیدان قوی در حد زیادی رادیکال های آزاد و آلاینده ها را از بین می برند.

وی خاطرنشان کرد: خرمالو، کدو حلوایی، هویج و ... از این گروه میوه های هستند که مناسب با هوای آلوده هستند.
عصر ايران