گوشتان گرفته است؟ آدامس بجوید
بررسی ها نشان می دهند جویدن آدامس حتی بعد از استخر نیز باعث می شود تمام محتویاتی که به داخل گوش شما وارد شده خارج شود.

"جویدن آدامس" می تواند برای تهویه "گوش میانی" مفید باشد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ آدامس جویدن حین "گرفتگی" به خصوص در زمان مسافرت با اتومبیل یا هواپیما باعث وارد شدن هوا به داخل گوش میانی می شود

بررسی ها نشان می دهند جویدن آدامس حتی بعد از استخر نیز باعث می شود تمام محتویاتی که به داخل گوش شما وارد شده خارج شود.
 
گفتنی است به دلیل آلودگی هوا میکروب ها و ویروس ها به داخل گوش نفوذ می کند و آنجا را مکان مناسبی برای رشد و تکثیر خود می دانند اما خوردن و جویدن آدامس باعث می شود بافت های میانی گوش به حرکت دربیایند و مواد آلوده را از خود خارج کنند از این رو افراد در طول روز با جویدن آدامس می توانند سلامت گوش های خود را تضمین کنند.

عصر ايران