تصویر خلبان، کمک خلبان و ماموران امنیتی هواپیمای تهران_ یاسوج
تصویر خلبان، کمک خلبان و ماموران امنیتی هواپیمای تهران_ یاسوج

تصاویر زیر مربوط به خلبان و کمک خلبان  و دو مامور امنیتی این هواپیما است. 

کاپتان فولاد (خلبان)

تصویر خلبان، کمک خلبان و ماموران امنیتی هواپیمای تهران_ یاسوج

کاوه خلیلی (کمک خلبان)

تصویر خلبان، کمک خلبان و ماموران امنیتی هواپیمای تهران_ یاسوج

تصویر خلبان، کمک خلبان و ماموران امنیتی هواپیمای تهران_ یاسوج

انتهای پیام/