تصاویری دیدنی از بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۱۸ پیونگ چانگ
تصاویری دیدنی از بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۱۸ پیونگ چانگ

المپیک زمستانی 2018 در کشور کره جنوبی در شهر پیونگ چانگ برگزار شد.

در طول این دوره از مسابقات حواشی بسیاری از جمله یکی شدن تیم های کره شمالی و جنوبی و همچنین لباس  هایی گوناگون و متحیر کننده از بازیکنان دیده شد.

در ادامه به مشاهده برخی از تصاویری دیدنی از این سری مسابقات می پردازیم:

عکس هایی دیدنی از بازی های المپیک زمستانی 2018 پیونگ چانک

عکس هایی دیدنی از بازی های المپیک زمستانی 2018 پیونگ چانک

عکس هایی دیدنی از بازی های المپیک زمستانی 2018 پیونگ چانک

عکس هایی دیدنی از بازی های المپیک زمستانی 2018 پیونگ چانک

عکس هایی دیدنی از بازی های المپیک زمستانی 2018 پیونگ چانک

عکس هایی دیدنی از بازی های المپیک زمستانی 2018 پیونگ چانک

عکس هایی دیدنی از بازی های المپیک زمستانی 2018 پیونگ چانک

عکس هایی دیدنی از بازی های المپیک زمستانی 2018 پیونگ چانک

عکس هایی دیدنی از بازی های المپیک زمستانی 2018 پیونگ چانک

عکس هایی دیدنی از بازی های المپیک زمستانی 2018 پیونگ چانک

عکس هایی دیدنی از بازی های المپیک زمستانی 2018 پیونگ چانک

عکس هایی دیدنی از بازی های المپیک زمستانی 2018 پیونگ چانک

عکس هایی دیدنی از بازی های المپیک زمستانی 2018 پیونگ چانک

عکس هایی دیدنی از بازی های المپیک زمستانی 2018 پیونگ چانک

عکس هایی دیدنی از بازی های المپیک زمستانی 2018 پیونگ چانک

عکس هایی دیدنی از بازی های المپیک زمستانی 2018 پیونگ چانک

عکس هایی دیدنی از بازی های المپیک زمستانی 2018 پیونگ چانک

عکس هایی دیدنی از بازی های المپیک زمستانی 2018 پیونگ چانک

تصاویری دیدنی از بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۱۸ پیونگ چانگ

تصاویری دیدنی از بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۱۸ پیونگ چانگ

تصاویری دیدنی از بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۱۸ پیونگ چانگ

تصاویری دیدنی از بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۱۸ پیونگ چانگ

انتهای پیام/