استقلال به دَر شد/ جنگ تمام عیار مدعیان قهرمانی/ همه مردان کارلوس
استقلال به دَر شد/ جنگ تمام عیار مدعیان قهرمانی/ همه مردان کارلوس

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی چهاردهم فروردین ماه 97 به مسائل مختلف ورزش اختصاص دارد.

استقلال به دَر شد/ جنگ تمام عیار مدعیان قهرمانی/ همه مردان کارلوس

روزنامه‌های ورزشی ۱۴ فروردین

روزنامه‌های ورزشی ۱۴ فروردین

روزنامه‌های ورزشی ۱۴ فروردین

روزنامه‌های ورزشی ۱۴ فروردین

روزنامه‌های ورزشی ۱۴ فروردین

انتهای پیام/