از دیدار «این» با «اون» در مدار 38 درجه تا هزینه‌های غفلت از خواست مردم
از دیدار «این» با «اون» در مدار 38 درجه تا هزینه‌های غفلت از خواست مردم

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور که صبح امروز (شنبه،8 اردیبهشت) در پیشخوان مطبوعات عرضه می‌شود، به شرح زیر است:

روزنامه ها

 

روزنامه ها

 

روزنامه ها

 

روزنامه ها

 

از دیدار «این» با «اون» در مدار 38 درجه تا هزینه‌های غفلت از خواست مردم

 

از دیدار «این» با «اون» در مدار 38 درجه تا هزینه‌های غفلت از خواست مردم

 

از دیدار «این» با «اون» در مدار 38 درجه تا هزینه‌های غفلت از خواست مردم

 

از دیدار «این» با «اون» در مدار 38 درجه تا هزینه‌های غفلت از خواست مردم

 

از دیدار «این» با «اون» در مدار 38 درجه تا هزینه‌های غفلت از خواست مردم

 

از دیدار «این» با «اون» در مدار 38 درجه تا هزینه‌های غفلت از خواست مردم

 

از دیدار «این» با «اون» در مدار 38 درجه تا هزینه‌های غفلت از خواست مردم

 

از دیدار «این» با «اون» در مدار 38 درجه تا هزینه‌های غفلت از خواست مردم

 

از دیدار «این» با «اون» در مدار 38 درجه تا هزینه‌های غفلت از خواست مردم

 

از دیدار «این» با «اون» در مدار 38 درجه تا هزینه‌های غفلت از خواست مردم

 

از دیدار «این» با «اون» در مدار 38 درجه تا هزینه‌های غفلت از خواست مردم

 

از دیدار «این» با «اون» در مدار 38 درجه تا هزینه‌های غفلت از خواست مردم

انتهای پیام/