بارها گفتم به آمریکا اعتماد نکنید/ 3 کشور اروپایی هم قابل اعتماد نیستند
بارها گفتم به آمریکا اعتماد نکنید/ 3 کشور اروپایی هم قابل اعتماد نیستند

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور که صبح امروز پنجشنبه، 20 اردیبهشت در پیشخوان مطبوعات عرضه می‌شود، به شرح زیر است:

بارها گفتم به آمریکا اعتماد نکنید/

بارها گفتم به آمریکا اعتماد نکنید/

بارها گفتم به آمریکا اعتماد نکنید/ 3 کشور اروپایی هم قابل اعتماد نیستند

روزنامه ها

روزنامه ها

بارها گفتم به آمریکا اعتماد نکنید/

بارها گفتم به آمریکا اعتماد نکنید/ 3 کشور اروپایی هم قابل اعتماد نیستند

بارها گفتم به آمریکا اعتماد نکنید/ 3 کشور اروپایی هم قابل اعتماد نیستند

روزنامه ها

بارها گفتم به آمریکا اعتماد نکنید/ 3 کشور اروپایی هم قابل اعتماد نیستند

روزنامه ها

روزنامه ها

روزنامه ها

روزنامه ها

روزنامه ها

روزنامه ها

بارها گفتم به آمریکا اعتماد نکنید/ 3 کشور اروپایی هم قابل اعتماد نیستند

روزنامه ها

انتهای پیام/