منتظر شهرآورد باشیم؟/صیاد صید آبی شد/مسلمان به ته خط رسید.
منتظر شهرآورد باشیم؟/صیاد صید آبی شد/مسلمان به ته خط رسید.

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی دوم خرداد به مسائل مختلف ورزش اختصاص دارد.

///

///

///

///

///

///

///

///

انتهای پیام/