برجام مرده؛ اروپا مشغول مرده‌خوری است/ آینده مبهم سوئیفت.
برجام مرده؛ اروپا مشغول مرده‌خوری است/ آینده مبهم سوئیفت.

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور که صبح امروز (چهارشنبه، 2 خرداد) در پیشخوان مطبوعات عرضه می‌شود، به شرح زیر است:

روزنامه‌ها

برجام مرده؛ اروپا مشغول مرده‌خوری است/

روزنامه‌ها

روزنامه‌ها

روزنامه‌ها

روزنامه‌ها

برجام مرده؛ اروپا مشغول مرده‌خوری است/ آینده مبهم سوئیفت

برجام مرده؛ اروپا مشغول مرده‌خوری است/ آینده مبهم سوئیفت

برجام مرده؛ اروپا مشغول مرده‌خوری است/

برجام مرده؛ اروپا مشغول مرده‌خوری است/

برجام مرده؛ اروپا مشغول مرده‌خوری است/

برجام مرده؛ اروپا مشغول مرده‌خوری است/

برجام مرده؛ اروپا مشغول مرده‌خوری است/

برجام مرده؛ اروپا مشغول مرده‌خوری است/

برجام مرده؛ اروپا مشغول مرده‌خوری است/

برجام مرده؛ اروپا مشغول مرده‌خوری است/

برجام مرده؛ اروپا مشغول مرده‌خوری است/

برجام مرده؛ اروپا مشغول مرده‌خوری است/ آینده مبهم سوئیفت

انتهای پیام/