تیم کی روش در بغل دایی / رئال فاتح بازی بزرگ /یاران کی روش به دنبال اولین پیروزی مقابل میزبان.
تیم کی روش در بغل دایی / رئال فاتح بازی بزرگ /یاران کی روش به دنبال اولین پیروزی مقابل میزبان.

 تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی 7 خرداد به مسائل مختلف ورزش اختصاص دارد.

//

//

//

//

//

//

//

انتهای پیام /