خداحافظ آقای تیکی تاکا/ نگرانی شفر به عصبانیت تبدیل شد!
خداحافظ آقای تیکی تاکا/ نگرانی شفر به عصبانیت تبدیل شد!

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی یازدهم تیرماه به دیدارهای یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه اختصاص دارد.

روزنامه‌های ورزشی یازدهم تیرماه

روزنامه‌های ورزشی یازدهم تیرماه

روزنامه‌های ورزشی یازدهم تیرماه

روزنامه‌های ورزشی یازدهم تیرماه

روزنامه‌های ورزشی یازدهم تیرماه

روزنامه‌های ورزشی یازدهم تیرماه

روزنامه‌های ورزشی یازدهم تیرماه

روزنامه‌های ورزشی یازدهم تیرماه

انتهای پیام/