سردار آزمون تصادف کرد تصاویر
سردار آزمون تصادف کرد تصاویر

 ذکریا اشکپور سخنگوی مرکز اورژانس مازندران  گفت: سردار آزمون ساعت پنج و سی دقیقه امروز با خودروی شخصی خود در محور نکا_بهشهر در عبور روستای کمیشان تصادف کرد که باعث پارگی زیر چانه شد.

وی با بیان اینکه در این تصادف زنجیره ای ۱۰ خودرو با هم  برخورد کردند، افزود: سردار آزمون با رضایت خود به بیمارستان منتقل نشد.

اشکپور گفت: این تصادف دو زخمی داشت که به بیمارستان اعزام شدند.

سانحه صبحگاهی برای سردار   تصاویر

 

سانحه صبحگاهی برای سردار   تصاویر

 

سانحه صبحگاهی برای سردار   تصاویر