انتخاب اسکاری ایران با امضای ترامپ/ خانه ابدی میلیاردی/ شکست رانت از آزادسازی.
انتخاب اسکاری ایران با امضای ترامپ/ خانه ابدی میلیاردی/ شکست رانت از آزادسازی.

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور که صبح امروز (یکشنبه، 25 شهریورماه) در پیشخوان مطبوعات عرضه می‌شود، به شرح زیر است: 

مطبوعات//////////

 

مطبوعات//////////

 

مطبوعات//////////

 

مطبوعات//////////

 

مطبوعات//////////

 

ایران در تولید طلا رکورد می‌زند/

 

ایران در تولید طلا رکورد می‌زند/

 

ایران در تولید طلا رکورد می‌زند/

 

ایران در تولید طلا رکورد می‌زند/

 

ایران در تولید طلا رکورد می‌زند/

 

ایران در تولید طلا رکورد می‌زند/

 

ایران در تولید طلا رکورد می‌زند/

اروپا باید درباره ایستادگی و یا تسلیم در برابر آمریکا تصمیم بگیرد / انتخاب اسکاری ایران با امضای ترامپ/711 هزار نفر وارد بازار کار شدند

 

انتخاب اسکاری ایران با امضای ترامپ/خانه ابدی میلیاردی/شکست رانت از آزادسازی

 

انتخاب اسکاری ایران با امضای ترامپ/خانه ابدی میلیاردی/شکست رانت از آزادسازی

 

انتخاب اسکاری ایران با امضای ترامپ/خانه ابدی میلیاردی/شکست رانت از آزادسازی

 

انتخاب اسکاری ایران با امضای ترامپ/خانه ابدی میلیاردی/شکست رانت از آزادسازی

 

انتخاب اسکاری ایران با امضای ترامپ/خانه ابدی میلیاردی/شکست رانت از آزادسازی

 

انتخاب اسکاری ایران با امضای ترامپ/خانه ابدی میلیاردی/شکست رانت از آزادسازی

 

انتخاب اسکاری ایران با امضای ترامپ/خانه ابدی میلیاردی/شکست رانت از آزادسازی

انتهای پیام/