پشت پرده حذف سهمیه‌بندی سوخت/ ناله بخش خصوصی از وزارت نفت/ لجبازی دولت و واردکنندگان.
پشت پرده حذف سهمیه‌بندی سوخت/ ناله بخش خصوصی از وزارت نفت/ لجبازی دولت و واردکنندگان.

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور که صبح امروز (دوشنبه، 26 شهریورماه) در پیشخوان مطبوعات عرضه می‌شود، به شرح زیر است: 

روزنامه

روزنامه

روزنامه

روزنامه

روزنامه

روزنامه

روزنامه

پشت پرده حذف سهمیه بندی سوخت/ناله بخش خصوصی از وزارت نفت/لجبازی دولت و واردکنندگان

پشت پرده حذف سهمیه بندی سوخت/ناله بخش خصوصی از وزارت نفت/لجبازی دولت و واردکنندگان

پشت پرده حذف سهمیه بندی سوخت/ناله بخش خصوصی از وزارت نفت/لجبازی دولت و واردکنندگان

پشت پرده حذف سهمیه بندی سوخت/ناله بخش خصوصی از وزارت نفت/لجبازی دولت و واردکنندگان

پشت پرده حذف سهمیه بندی سوخت/ناله بخش خصوصی از وزارت نفت/لجبازی دولت و واردکنندگان

پشت پرده حذف سهمیه بندی سوخت/ناله بخش خصوصی از وزارت نفت/لجبازی دولت و واردکنندگان

پشت پرده حذف سهمیه بندی سوخت/ناله بخش خصوصی از وزارت نفت/لجبازی دولت و واردکنندگان

پشت پرده حذف سهمیه بندی سوخت/ناله بخش خصوصی از وزارت نفت/لجبازی دولت و واردکنندگان

انتهای پیام/