آمریکا در خلیج فارس حرف گوش کن شده است/ دلار با برجام 18هزار تومان شد با FATF چند؟!
آمریکا در خلیج فارس حرف گوش کن شده است/ دلار با برجام 18هزار تومان شد با FATF چند؟!

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور که صبح امروز (یکشنبه، هشتم مهرماه) در پیشخوان مطبوعات عرضه می‌شود، به شرح زیر است: 

روزنامه‌

روزنامه‌

روزنامه‌

روزنامه‌

روزنامه‌

روزنامه‌

روزنامه‌

آمریکا در خلیج فارس حرف گوش کن شده است/ دلار با برجام 18هزار تومان شد با FATF چند؟!

آمریکا در خلیج فارس حرف گوش کن شده است/ دلار با برجام 18هزار تومان شد با FATF چند؟!

آمریکا در خلیج فارس حرف گوش کن شده است/ دلار با برجام 18هزار تومان شد با FATF چند؟!

آمریکا در خلیج فارس حرف گوش کن شده است/ دلار با برجام 18هزار تومان شد با FATF چند؟!

آمریکا در خلیج فارس حرف گوش کن شده است/ دلار با برجام 18هزار تومان شد با FATF چند؟!

روزنامه‌

آمریکا در خلیج فارس حرف گوش کن شده است/ دلار با برجام 18هزار تومان شد با FATF چند؟!

آمریکا در خلیج فارس حرف گوش کن شده است/ دلار با برجام 18هزار تومان شد با FATF چند؟!

آمریکا در خلیج فارس حرف گوش کن شده است/ دلار با برجام 18هزار تومان شد با FATF چند؟!

آمریکا در خلیج فارس حرف گوش کن شده است/ دلار با برجام 18هزار تومان شد با FATF چند؟!

انتهای پیام/