حکم اعدام 3 مفسد اقتصادی/ روحانی بیشترین اختیارات را در بین همه روسای جمهور دارد.
حکم اعدام 3 مفسد اقتصادی/ روحانی بیشترین اختیارات را در بین همه روسای جمهور دارد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور که صبح امروز (دوشنبه، نهم مهرماه) در پیشخوان مطبوعات عرضه می‌شود، به شرح زیر است: 

روزنامه‌ها

حکم اعدام 3 مفسد اقتصادی/

روزنامه‌ها

روزنامه‌ها

روزنامه‌ها

روزنامه‌ها

حکم اعدام 3 مفسد اقتصادی/

حکم اعدام 3 مفسد اقتصادی/ روحانی بیشترین اختیارات را در بین همه روسای جمهور دارد

حکم اعدام 3 مفسد اقتصادی/ روحانی بیشترین اختیارات را در بین همه روسای جمهور دارد

حکم اعدام 3 مفسد اقتصادی/ روحانی بیشترین اختیارات را در بین همه روسای جمهور دارد

حکم اعدام 3 مفسد اقتصادی/ روحانی بیشترین اختیارات را در بین همه روسای جمهور دارد

حکم اعدام 3 مفسد اقتصادی/ روحانی بیشترین اختیارات را در بین همه روسای جمهور دارد

حکم اعدام 3 مفسد اقتصادی/ روحانی بیشترین اختیارات را در بین همه روسای جمهور دارد

حکم اعدام 3 مفسد اقتصادی/ روحانی بیشترین اختیارات را در بین همه روسای جمهور دارد

انتهای پیام/