استقلال قربانی جدید هیولای داوری / وداع سرخ‌ها با فصل بی پنجره/ تبریز از هوای قطبی یخ زد.
استقلال قربانی جدید هیولای داوری / وداع سرخ‌ها با فصل بی پنجره/ تبریز از هوای قطبی یخ زد.

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و چهارم آذرماه به رشته‌های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

////

////

////

////

////

////

////

////

////

انتهای پیام/